the blog.

Kommet for å blogge

Dette blir et lite outlet for meg selv. Et sted hvor jeg kan samle inspirasjon, tanker og meninger. Så jeg får beklage på forhånd at ikke kommer til å være relatert til skuespill- eller filmbransjen, men kanskje får dere nytte av noe uansett. Det blir heller ingen faste innlegg i uka, outfit of the day eller noe…

Read More